PRO NOVÁČKY


Zde najdete všechny potřebné informace pro nově příchozí členky. 

Kdy a kde se scházíme? 

Schůzky
 • Kdy? Každé úterý od 17-19h
 • Kde? 
  • Klubovna - Škuner 
  • Loděnice
   • V ní se scházíme v teplých měsících (květen, červen, září, říjen)
   • Loděnice patří našemu spřátelenému skautskému středisku Derwen. 
 • Co s sebou? 
  • tužku, papír, šátek, svačinu a něco k pití
  • do loděnice ještě přibalte boty a oblečení na převlečení
Výpravy
 • Níže na této stránce naleznete kalendář akcí. Přibližně každé tři týdny je víkendová výprava (pátek až sobota) nebo alespoň jednodenní akce (většinou sobota). Mezi speciální, delší akce patří Podzimky - šestidenní výprava v době podzimních prázdnin a zimní Expedice, která je v době jarních prázdnin Prahy 1 - 5.
Tábor
 • Na tábor tradičně jezdíme s kluky z Pražské Dvojky. A to prvních čtrnáct dní v červenci do Novohradských hor. 
 

Administrativa

Z administrativních důvodů prosíme o vyplnění a odevzdání následujících dokumentů (ke stažení dole na této stránce):

 • Přihláška mladšího člena – jedná se o jednotnou přihlášku do Junáka. Je na ní popsáno několik důležitých věcí a prosíme o to, abyste si je pořádně přečetli, než je podepíšete.
 • Dodatek k přihlášce mladšího člena – toto je náš oddílový dodatek, který je třeba též plnohodnotně vyplnit. Obsahuje další informace, věnujte jim prosím pozornost.
 • Na témže listu najdete také doplňkový dodatek, jedná se v podstatě o souhlas s pořizováním dokumentačních fotografií na akcích oddílu. Souhlas je možné kdykoliv odvolat.
 • Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte- tento dokument pravděpodobně znáte. Prosíme Vás tedy, abyste vzali dokument s sebou při nejbližší návštěvě lékaře a nechali ho vyplnit – platí vždy 1 rok. 
 • A na závěr prosíme o kopii kartičky zdravotní pojišťovny – obě strany kartičky na jedné A4 (prosíme nestříhat).

Co je středisko a co oddíl? 

 •  Skautský oddíl (např. Sluníčka) je výchovnou jednotkou, stará se primárně o program a aktivity jejich členů, dále o potřebnou administrativu a zajišťování činnosti. Nedisponuje vlastní právní subjektivitou.
 • Skautské středisko je organizační jednotkou, která disponuje právní subjektivitou, veškeré naše oddílové právní úkony jsou právními úkony střediska, ke kterému příslušíme a skrz toto středisko příslušíme k organizaci jako celku.
  • Tímto střediskem je plným jménem Junák – český skaut, z. s., středisko Dvojka Praha. Údaje o středisku najdete na našem webu v sekci „O středisku“.


Comments