PRO NOVÁČKY


Zde najdete všechny potřebné informace pro nově příchozí členky. 

Kdy a kde se scházíme? 

Schůzky
 • Kdy? 
  • Potápky (mladší holky) - úterý 17-19h
  • Volavky (starší holky) - čtvrtek 17-19h
 • Kde? 
  • Klubovna - Škuner 
  • Loděnice
   • V ní se scházíme v teplých měsících (květen, červen, září, říjen)
   • Loděnice patří našemu spřátelenému skautskému středisku Derwen. 
 • Co s sebou? 
  • tužku, papír, šátek, svačinu a něco k pití
  • do loděnice ještě přibalte boty a oblečení na převlečení
Výpravy
 • Níže na této stránce naleznete kalendář akcí. Přibližně každé tři týdny je víkendová výprava (pátek až sobota) nebo alespoň jednodenní akce (většinou sobota). Mezi speciální, delší akce patří Podzimky - šestidenní výprava v době podzimních prázdnin a zimní Expedice, která je v době jarních prázdnin Prahy 1 - 5.
Tábor
 • Na tábor tradičně jezdíme s kluky z Pražské Dvojky. A to prvních čtrnáct dní v červenci do podhůří Šumavy. 
.

Co je středisko a co oddíl? 

 •  Skautský oddíl (např. Sluníčka) je výchovnou jednotkou, stará se primárně o program a aktivity jejich členů, dále o potřebnou administrativu a zajišťování činnosti. Nedisponuje vlastní právní subjektivitou.
 • Skautské středisko je organizační jednotkou, která disponuje právní subjektivitou, veškeré naše oddílové právní úkony jsou právními úkony střediska, ke kterému příslušíme a skrz toto středisko příslušíme k organizaci jako celku.
  • Tímto střediskem je plným jménem Junák – český skaut, z. s., středisko Dvojka Praha. Údaje o středisku najdete na našem webu v sekci „O středisku“.


Comments