Pražská dvojka‎ > ‎Archiv‎ > ‎

Období 2010/11

Na této stránce se nacházejí informace pro období 2010/11

Zahajovačka

Zahajovací schůzka se bude konat 8.9. od 17:00 v naší klubovně (Kořenského 10). Krom zábavy se na Zahajovačce budou řešit i mnohé organizační záležitosti, a proto všem doporučujeme účast. 
Začátek období je také ideální příležitostí přivést do oddílu své kamarády a získat tak pro sebe výhodu v bodování.

Kalendář akcí

Plánovaný kalendář akcí je dostupný na zde a bude i dostupný v papírové formě na Zahajovačce. Akce Pražské Dvojky jsou označeny zkratkou PD.

Družinovky

V období 2010/11 jsme se díky velkému počtu členů rozhodli přejít ke schématu dvou družinových schůzek v týdnu a to ve středu a ve čtvrtek.

Členské příspěvky 2010/11

Členské příspěvky spolu s dotacemi od MŠMT pokrývají základní potřeby oddílu jako je nájem klubovny, náklady na materiál, kancelářské potřeby atp. Krom členských příspěvků se vybírají peníze na každou konkrétní akci - výpravu.

Z příspěvků a dotací si ale málokdy můžeme dovolit větší investice, jako například plánované pořízení GPSky, stanových celt,...

Proto jsou zavedeny dva druhy členských příspěvků a je jen na vás, jakou částku zaplatíte :

  • Základní: 800Kč
  • Sponzorské: 1300Kč
  • PK a činovníci: 400Kč (registrační příspěvky)
Sponzoři získají jako drobné poděkování časopis pro příznivce skautingu "Skautský svět" domů do schránky a další výhody.

Platba příspěvků

Příspěvky je třeba zaplatit do konce října!

  • převodem na účet 2300061568/2010 s uvedením variabilního symbolu (viz sloupeček vpravo)

Variabilní symboly členů

Kuba             91025 Důgl                 91037 Flip                 91031 
Miky                 91042 Bert                 91043 Bukaj         91041 Skřítek         91034 
Xavi                 91045
Adam         91050 Albert         91051 Zesík                 91035 Honza         91052 Zipp                  91053
Fox                   91056 
Michal         91058
Franta         91026
Dráp                 91047  
Kryštof              91059
Honza (Bažil)     91057
Mýval                91060

PK
Aleš     91102
Martin 91103 
Petr   91104 
Prezident   91040
Ondřej 91024 
Krdlík     91030 
Comments