Pražská dvojka‎ > ‎Archiv‎ > ‎

Období 2011/12

Na této stránce se nacházejí informace pro období 2011/12

Zahajovačka

Zahajovací schůzka se bude konat 7.9. od 17:00 v naší klubovně (Kořenského 10). Krom zábavy se na Zahajovačce budou řešit i mnohé organizační záležitosti, a proto všem doporučujeme účast. 
Začátek období je také ideální příležitostí přivést do oddílu své kamarády a získat tak pro sebe výhodu v bodování.

Kalendář akcí

Plánovaný kalendář akcí je dostupný na zde a bude i dostupný v papírové formě na Zahajovačce. Akce Pražské Dvojky jsou označeny zkratkou PD.

Družinové schůzky se konají ve středu a ve čtvrtek.

Členské příspěvky 2011/12

Členské příspěvky spolu s dotacemi od MŠMT pokrývají základní potřeby oddílu jako je nájem klubovny, náklady na materiál, kancelářské potřeby atp. Krom členských příspěvků se vybírají peníze na každou konkrétní akci - výpravu.

Z příspěvků a dotací si ale málokdy můžeme dovolit větší investice, jako například plánované pořízení stanových celt, lan...

Proto jsou zavedeny dva druhy členských příspěvků a je jen na vás, jakou částku zaplatíte :

  • Základní: 800Kč
  • Sponzorské: 1300Kč
  • PK a činovníci: 450Kč (registrační příspěvky)
Sponzoři získají jako drobné poděkování časopis pro příznivce skautingu "Skautský svět" domů do schránky a další výhody.

Platba příspěvků

Příspěvky je třeba zaplatit do konce října!

  • převodem na účet 2300061568/2010 s uvedením variabilního symbolu (viz sloupeček vpravo)

Variabilní symboly členů

Kuba             91025 (zaplaceno) Důgl                 91037 (zaplacen - sponzorský) Flip                 91031 (zaplaceno)
Miky                 91042 Bert                 91043 (zaplaceno) Bukaj         91041 (zaplaceno - sponzorský) Skřítek         91034 (zaplaceno)
Madam         91050
Albert         91051 (zaplaceno) Zesík                 91035 (zaplaceno) Zipp                  91053
Fox                   91056 (zaplaceno)
Michal         91058
Franta         91026 (zaplaceno - sponzorský)
Dráp                 91047  
Dobby              91059 (zaplaceno)
Flash               91057 (zaplaceno)
Mýval                91060
Wolter               91061 (zaplaceno)
Jindra                91062 (zaplaceno - sponzorský)
Docent            91063 (zaplaceno)
Lukáš                91064 (zaplaceno - sponzorský)
Štěpán               91065 (zaplaceno - sponzorský)
Tadeáš               91066
PK
Aleš     91102 (zaplaceno)
Martin 91103 (zaplaceno)
Petr   91104 
Prezident   91040 (zaplaceno)
Krdlík     91030 (zaplaceno)
Comments